تولید دریچه اینلت دوجداره مرغداری

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

تولید دریچه اینلت دوجداره مرغدای به طور عمده در شهر های کوچک و بزرگ ایران اعمال می شود و از این جهت می توانند احتیاجات بازار ها را بر طرف کنند.
دریچه های اینلت که در مرغدای ها مورد استقبال قرار می گیرند از نظر تعداد جداره ای که دارند به دو دسته تقسیم می شوند. دریچه اینلت یک جداره و دریچه اینلت دوجداره.
دریچه اینلت دوجداره با توجه به قابلیت هایی که دارد بیشتر در مرغداری های صنعتی و نیمه صنعتی به کار برده می شوند و کارایی بالای خود را به نمایش می گذارند.
تولید دریچه اینلت دوجداره وجود کارخانه های تولیدی بسیاری را می طلبد زیرا این دریچه ها با مشتریان زیادی مواجه است که باید رفع نیاز گردد.

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن