قیمت انواع سیستم آبخوری مرغداری

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

قیمت انواع سیستم آبخوری مرغداری چگونه تعیین می گردد؟ قیمت انواع سیستم آبخوری مرغداری طبق کارکرد و لوازم به کار رفته در آن متفاوت است.
قیمت انواع سیستم آبخوری مرغداری طبق انواع آن متفاوت می باشد. انواع آبخوری شامل سیمفونی، پستانکی و فنجانی با نحوه عملکرد متفاوت می باشند. نوع سیمفونی دارای زنگوله بوده که ته بشقابی دارد. پستانی که همان نیپل نیز نامیده می شود، آبخوری به روش سوزنی است. فنجانی نیز توسط لوله افقی تامین کننده آب تهیه شده و قطر فنجان ها متفاوت است. قیمت انواع سیستم آبخوری مرغداری طبق لوازم کاربردی و نحوه عملکرد متفاوت است.

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن